Przepusty kablowe

Podłogi podniesione - Widelinks

Zastosowanie przepustów kablowych w systemach podłóg podniesionych pozwala na znacznie obniżenie kosztów chłodzenia urządzeń (np. serwerów), dzięki oddzieleniu zimnego i ciepłego powietrza. Przepusty uszczelniają przejścia kablowe co skutkuje utrzymaniem chłodnego powietrza pod podniesioną podłogą i przetransportowaniem go bezpośrednio do korytarzy zimnych poprzez kraty wentylacyjne. 

Wymiary przepustu Opis przepustu kablowego Zdjęcie przepustu
279x210mm Przepust kablowy służący do uszczelniania przejść kablowych w podłogach technicznych. Zwiększa wydajności istniejących jednostek chłodzących, podwyższa ciśnienie statyczne pod podłogą podniesioną, a tym samym usprawnienia przepływ chłodnego powietrza poprzez perforowane otwory w płytach i kratach podłogowych. Wspomaganie proces tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych Kodlok_279x210.jpg
195x144mm Przepust kablowy służący do uszczelniania przejść kablowych w podłogach technicznych. Zwiększa wydajności istniejących jednostek chłodzących, podwyższa ciśnienie statyczne pod podłogą podniesioną, a tym samym usprawnienia przepływ chłodnego powietrza poprzez perforowane otwory w płytach i kratach podłogowych. Wspomaganie proces tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych Kodlok_195x144.jpg
610x152mm Przepust kablowy służący do uszczelniania przejść kablowych w podłogach technicznych. Zwiększa wydajności istniejących jednostek chłodzących, podwyższa ciśnienie statyczne pod podłogą podniesioną, a tym samym usprawnienia przepływ chłodnego powietrza poprzez perforowane otwory w płytach i kratach podłogowych. Wspomaganie proces tworzenia zimnych i ciepłych korytarzy powietrznych Kodlok_610x152.jpg
     

 

Podłogi podniesione Widelinks